Διαχείριση Δασών (Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας)

Επιλογή και τρόπος παραχώρησης εκμετάλλευσης δασών που ανήκουν στο δημόσιο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ντόβα Βιργίνια
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 10:33
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 10:32