Διαχείριση Δασών (Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας)

Εγκρίσεις έκτακτης κάρπωσης σε δημόσια και μη δημόσια δάση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ντόβα Βιργίνια
Last Updated Απρίλιος 15, 2016, 10:35
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 10:34