Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων - Κείμενα επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Κείμενα επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων
Last Updated Νοέμβριος 1, 2018, 09:36
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 1, 2018, 09:34