ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών της Υπηρεσίας προς της αρμόδιες αρχές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchPayments.htm?execution=e4s1
Δημιουργός Αγγελίδου Μαρίντα
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελίδου Μαρίντα
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2020, 09:55
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 31, 2017, 08:27