Διοικητικές κυρώσεις από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ για το έτος 2014

Αποφάσεις επιβολής προστίμου από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε., για το έτος 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2016, 09:13
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2016, 10:53