Κατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης

Το αρχείο περιέχει τα σημεία ασύρματης πρόσβασης του Δήμου Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=40.91801259006755%2C24.439430000000016&spn=0.217662%2C0.308647&msa=0&mid=1dMxT_g2EnqUPQe4zRiDeJslbFSo&z=11
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Μάρτιος 29, 2017, 06:47
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 28, 2017, 11:45