ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (UNESCO, OHE, ΣτΕ κ.α.).

Συντονισμός δράσεων σε εφαρμογή Διεθνών Συμβάσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Αύγουστος 18, 2016, 10:39
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 2, 2016, 07:14