Εξέλιξη αιτήσεων συμμετοχής σε μια διαδικασία ανά ημέρα

Παρουσιάζεται το πλήθος των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε μια διαδικασία επιλογής προσωπικού ανά ημέρα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Νοέμβριος 2, 2020, 08:37
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 09:30