Εξέλιξη αιτήσεων συμμετοχής σε μια διαδικασία ανά ημέρα και φύλο

Παρουσιάζεται το πλήθος των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε μια διαδικασία επιλογής προσωπικού ανά ημέρα και φύλο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Νοέμβριος 2, 2020, 08:39
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 09:38