Εθνική Νομοθεσία - Αναγνώριση & Επίβλεψη Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης

Εθνική Νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση και επίβλεψη ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης κατά τα πρότυπα AGRO

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/supervision-of-private-certification-bodies-2?lang=el#νομοθεσία
Δημιουργός Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Τμήμα Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών
Υπεύθυνος Συντήρησης Έφη Σκαρμούτσου
Last Updated Δεκέμβριος 11, 2016, 00:24
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 11, 2016, 00:14