Εθνική Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο Επίσημο Αυτοέλεγχο του Νωπού Γάλακτος

Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τον Ποιοτικό Έλεγχο (Επίσημο-Αυτοέλεγχο) του Νωπού Γάλακτος

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.elgo.gr
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προιόντων
Υπεύθυνος Συντήρησης Ζτάλιου Ιωάννα
Last Updated Δεκέμβριος 13, 2016, 10:02
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 09:59