Εθνική Νομοθεσία ΠΟΠ/ΠΓΕ

Εθνική νομοθεσία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.elgo.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Τμήμα Πιστοποίησης & Τμήμα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
Υπεύθυνος Συντήρησης Έφη Σκαρμούτσου
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 06:29
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016, 06:28