Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία

Γεωχωρικά Δεδομένα του Ειδικού Πλαισίου, και σχετικός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Υπουργείου που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά ΦΕΚ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 10, 2016, 09:00
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2016, 08:50