Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου ...

URL: http://maps.ypeka.gr/arcgis/rest/services/YPEKA/POLEODOMIA_HOROTAXIA_Eidikos_Tourismos/MapServer

Προβολή του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό στον GIS Server του Υπουργείου ΠΕΝ.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 10, 2016
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id3e52fac0-c7e9-4f59-979e-cf4f46e10e2d
package id52c7f37a-843b-4920-aaa0-e30ef8bfbcb0
position2
revision id6dd44978-32c6-424f-a7ff-593d378b8441
stateactive