Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου ...

URL: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR

Το θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά ΦΕΚ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 10, 2016
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id7be18e48-d5b4-4a99-8be2-8805255f78da
package id52c7f37a-843b-4920-aaa0-e30ef8bfbcb0
position1
revision idcc548bf0-ee01-4d03-baa7-4c8fa355803d
stateactive