Εθνικός κατάλογος γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης

Ο Εθνικός κατάλογος γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει τα σύνολα των γεωχωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, όπως αυτά καταγράφονται από τα ΚΟΣΕ των Δημοσίων Αρχών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.inspire.okxe.gr/images/Files/Catalogs/ypourgeia_2013.xls
Δημιουργός Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών
Last Updated Σεπτέμβριος 20, 2016, 07:01
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 20, 2016, 06:59