Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης κρεάτων έτους 2017

Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης κρεάτων για την Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2017.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Last Updated Ιούνιος 29, 2018, 07:18
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 29, 2018, 06:54