Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης κρεάτων για την Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2017

Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης κρεάτων για την Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2017.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Πρέβεζας
Last Updated Αύγουστος 6, 2018, 07:35
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 6, 2018, 07:29