Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης λαδιών για την Π.Ε. Πρέβεζας

Εβδομαδιαία δελτία μέσης λιανικής τιμής πώλησης λαδιών για την Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Πρέβεζας
Last Updated Αύγουστος 6, 2018, 07:13
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 6, 2018, 07:08