Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων

Εβδομαδιαία δελτία μέσης χονδρικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων για την Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
Last Updated Οκτώβριος 2, 2018, 09:53
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2018, 10:27