ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ (ΥΔ1), ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΥΔ2)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Last Updated Νοέμβριος 6, 2018, 10:47
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 6, 2018, 10:45