Έγγραφα Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ Προιόντων

Το σύνολο των εσωτερικών εγγράφων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που έχουν εκπονηθεί και χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.elgo.gr
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προιόντων
Υπεύθυνος Συντήρησης Έφη Σκαρμούτσου
Last Updated Δεκέμβριος 12, 2016, 10:20
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016, 09:31