ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝ.ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ&ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΔ 211/206)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Ειρήνη Γεωργίου
Last Updated Μάιος 31, 2019, 12:26
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 1, 2018, 06:27