ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΔΕ

Αρχείο όλων των εγκεκριμένων ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ του ετήσιου Π.Δ.Ε. που αφορούν την Περιφέρεια και εκδίδονται σε συνέχεια σχετικών προτάσεων στο e-pde. Περιέχονται και τροποποιήσεις τους, όπως προεγκρίσεις και ανακατανομές πιστώσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτριος Γαλάνης
Last Updated Μάρτιος 23, 2016, 11:40
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 23, 2016, 11:18