Εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικής Γεωργίας

Εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου & Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.elgo.gr/index.php/elgo-demeter-activities/elgo-demeter-quality-assurance-of-agricultural-products/826-biological-products-agriculture-and-animal-husbandry
Δημιουργός Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών, Τμήμα Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών
Υπεύθυνος Συντήρησης Έφη Σκαρμούτσου
Last Updated Δεκέμβριος 10, 2016, 23:45
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 10, 2016, 22:43