ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι εγκρίσεις δαπανών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2299221640%22&page=0
Δημιουργός ΣΟΦΙΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούλιος 24, 2018, 10:17
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 24, 2018, 10:17