ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Η ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Διοικητικού
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 10:45
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 6, 2016, 06:53