ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ...

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%2299221315%22&fq=unitUid:%2272717%22&sort=recent&wt=xml

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 9, 2016
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 9, 2016
Διαμόρφωση XML
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
formatXML
id61455ccf-feb0-4e05-8d05-3c651600167a
package id95919d8d-a4ce-45c4-9a01-a322b12aff87
revision id58672d8b-4349-4c6e-bcac-ca05c9fed464
stateactive