Εγκρίσεις οικονομικών αιτημάτων

Εγκρίσεις οικονομικών αιτημάτων από τις αρμόδιες Αρχές.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=9349954525925758&_adf.ctrl-state=1di2awh5v7_4#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fwebcenterapp%2Fview%2Fpages%2Fnavigation%2Fnavigation-renderer.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dufb6z1ilo_4
Δημιουργός Παναγιώτα Τσιαντούκα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτα Τσιαντούκα
Last Updated Σεπτέμβριος 2, 2020, 09:22
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 21, 2016, 11:13