ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΣΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 09:07
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 30, 2016, 07:51