ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΟΠΩΣ: ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ ΡΗΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eot.gr/el/ανοικτή-διάθεση-δεδομένων
Δημιουργός Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Πεσλή Σταυρούλα
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 08:42
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 19, 2016, 11:31