Ειδική Έρευνα για τη Θέση των Νέων στην Αγορά Εργασίας (Ad hoc 2016)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO29/-
Δημιουργός Τρέκλα Στέλλα
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Ιανούαριος 8, 2018, 10:52
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 8, 2018, 10:52