Ειδική Έρευνα για την Οργάνωση της Εργασίας και τη Ρύθμιση του Χρόνου Εργασίας (Ad hoc 2015)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO28/-
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2017, 10:48
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 10:48