Ειδική Έρευνα για τους Αυτοαπασχολούμενους

Ειδική Έρευνα για τους Αυτοαπασχολούμενους (Ad hoc 2017)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO30/-
Δημιουργός Τρέκλα Στέλλα
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Δεκέμβριος 18, 2018, 11:08
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018, 11:08