Εισαγωγές Χαλυβουργικών Προϊόντων Έτους 2017.

Εισαγωγές Χαλυβουργικών Προϊόντων από τρίτες χώρες υπό καθεστώς επιτήρησης. Παρακολουθούνται οι εισαγωγές χαλυβουργικών προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ. Χαλυβουργικά εννούμε όλα τα προϊόντα σιδήρου όπως πλαταία προϊόντα, σωλήνες, βίδες κ.τ.λ. Κάθε προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό τον λεγόμενο TARIC CODE και περιγράφει επακριβώς το προϊόν. Επειδή το καθεστώς επιτήρησης είχε ατονήσει από το 2012, υπάρχουν δεδομένα από τον Μάϊο 2016 και μετά αφ' ότου επανήλθε το καθεστώς.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.mnec.gr/images/importLicences-year-20176.xls
Δημιουργός Δ/νση Συντονισμού Εμπορικής Πολιτικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Κόκα
Last Updated Αύγουστος 7, 2017, 10:35
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 7, 2017, 10:30