Εκθέσεις Πεπραγμένων Επιτροπής Ανταγωνισμού

URL: https://www.epant.gr/openData.svc/GetPublicationsByCategory?category=Εκθέσεις Πεπραγμένων

Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων Επιτροπής Ανταγωνισμού

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 1, 2015
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 1, 2015
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Other (Public Domain)
createdπάνω από 6 έτη πριν
formatJSON
id1be4ced2-2e40-469a-bbde-7e60fdf7afb0
package idb24ad452-7ea9-4a65-bfb9-2be66ceeb8dd
revision id1dc7f10d-93e1-4424-a976-aa4e12b373a0
stateactive