Αρχείο προγραμματισμού εκδηλώσεων του Τμήματος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει ετήσιους ή εξάμηνους προγραμματισμούς δραστηριοτήτων που αφορούν την Κεντρική και τις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες για ενήλικες και παιδιά.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
Δημιουργός Τμήμα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Last Updated Σεπτέμβριος 19, 2019, 05:33
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 19, 2019, 05:24