ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΚΑΜ ΣΑΜΟΥ

Περιλαμβάνει τις άδειες που έχουν εκδοθεί από το Τμήμα ΑΚΑΜ Σάμου (Σύνολα ανά Έτος)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΑΜΟΥ
Last Updated Ιούνιος 1, 2017, 08:25
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 1, 2017, 08:14