Έκδοση προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από διατάξεις Νόμου για θέματα κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της δ/νσης Παροχών Κύριας Σύνταξης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Παροχών κύριας σύνταξης
Last Updated Ιούλιος 24, 2018, 09:15
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 9, 2018, 07:53