Έκταση πλημμύρας από υπερχείλιση ποταμών ή ...

URL: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τη δυνητική έκταση της πλημμυρικής επιφάνειας για σενάρια με περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 11, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018
Διαμόρφωση url
Άδεια License not specified
createdπάνω από 3 έτη πριν
formaturl
id6d5a4f8e-1a52-4871-973b-967c47267224
package id65d53742-e15a-4f0c-9428-8c1a03783df3
revision ida9b8962b-d55a-43d4-9b14-f8103a8833b3
stateactive