Εκτέλεση κοινωφελών σκοπών

Ανακοινώσεις χορήγησης βραβείων. Ανακοινώσεις χορήγησης υποτροφιών. Ανακοινώσεις χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Last Updated Απρίλιος 27, 2018, 10:42
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 12, 2016, 09:09