Εκτέλεση Μηνιαίων Προϋπολογισμών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μηνός Ιουλίου 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασίλειος Αναγνώστου
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασίλειος Αναγνώστου
Last Updated Δεκέμβριος 14, 2020, 10:47
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 30, 2018, 11:02