Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Τσιατούρας
Last Updated Ιούνιος 7, 2018, 11:03
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2015, 08:46