Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ)

Οι ΕνΔΤΚ δίνουν συγκρίσιμες μετρήσεις για τον πληθωρισμό μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ. Είναι οικονομικοί δείκτες, οι οποίοι μετρούν τις μεταβολές των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για κατανάλωση από τα νοικοκυριά.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT90/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2016, 12:11
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016, 12:09