Ενέργειες του ΚΕΠΠ, κατά μήνα, επί των συμβάντων για τα οποία το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε και ενήργησε αρμοδίως (έτη 2008-2016) και κωδικοποίηση συμβάντων

Ενέργειες του ΚΕΠΠ, κατά μήνα, επί των συμβάντων για τα οποία το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε και ενήργησε αρμοδίως (έτη 2008-2016) και κωδικοποίηση συμβάντων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων / Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Δημιουργός Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Μάνος Ανδρουλάκης
Last Updated Οκτώβριος 6, 2017, 11:57
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 10:03
Custom License i. Αναφορά της πηγής προέλευσης των δεδομένων και της ημερομηνίας τελευταίας επικαιροποίησής τους ii. Υποχρέωση μη διαστρέβλωσης του αρχικού νοήματος των δεδομένων iii. Μη θεμελίωση και αποποίηση ευθύνης φορέα για περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων iv. Αποποίηση ευθύνης φορέα για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση