Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικών ...

URL: http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/greek-trade-mark-to-milk-and-dairy-products?lang=el

Δημόσιο μητρώο που τηρείται από τη Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ενημερώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γεν. Δ/νσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ για το πεδίο Γάλα και Γαλακτοκομικά Προϊόντα"

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 12, 2016
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 12, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
idcaf29d6f-5bab-4e64-beea-9daf95476cfe
package ida57131a1-8e76-403c-abd3-0a665dc10133
revision id368009dc-837f-41ba-9059-2552642ca1c8
stateactive