Ενημερωτική απολογιστική Έκθεση έτους 2014, από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Ενημερωτική απολογιστική Έκθεση έτους 2014 σχετικά με την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Last Updated Νοέμβριος 29, 2016, 08:56
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 1, 2016, 11:19