Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ»

Η Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ» θεσπίστηκε με το νόμο 4144/2013 και αποτελεί μια αξιόπιστη και δυναμική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων φορέων του.

Σκοπός της λειτουργίας της «ΕΣΤΙΑΣ» είναι η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του, ενώ, παράλληλα, εκπληρώνεται η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να διαμορφώνει ένα περιβάλλον πλήρους διαφάνειας, εύκολης πρόσβασης και ελέγχου της διοίκησης από τους πολίτες.

Απλοί πολίτες αλλά και ενδιαφερόμενοι για την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων μπορούν με τη χρήση των εργαλείων της εφαρμογής να εντοπίζουν τα ακίνητα των ΦΚΑ και να ενημερώνονται για την κατάσταση τους και τις προοπτικές αξιοποίησής τους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.idika.org.gr/estia/
Last Updated Μάιος 22, 2018, 08:07
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2018, 08:05