ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΤΟ ΔΕΣ/ΕΟΦ

εισάγονται οι βασικές πληροφορίες(εταιρεία,ιδιοσκεύασμα,δραστική ουσία,περιεκτικότητα δραστικής ουσίας,ημ/νία κατάθεσης της ένστασης,ημ/νία γνωμοδότησης ΔΕΣ,αίτημα της ένστασης) για ολες τις ενστάσεις των εταιρειών και τα ερωτήματα της Διοίκησης ΕΟΦ,επί των οποίων γνωμοδότησε το Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΟΦ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δευτεροβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Last Updated Ιανούαριος 13, 2020, 10:55
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 16, 2018, 05:38