ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΈΡΓΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 10:07
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 6, 2018, 10:06